Інтелектуальна власність на захисті інтересів виробників фруктів та овочів

 Інтелектуальна власність на захисті інтересів виробників фруктів та овочів

Війна, розпочата росією 24 лютого 2022 року, стала великою трагедією для кожного українця, але ми віримо в нашу перемогу і економіка України продовжує працювати. Наша компанія також продовжує працювати та надавати повний спектр послуг у сфері для клієнтів у сфері інтелектуальної власність.

Наразі особливу надію держава покладає на виробників сільгосппродукції, оскільки це питання життєвої необхідності для усіх українців. В таких непростих умовах виробники фруктів та овочів продовжують працювати, впроваджуючи інноваційні види вирощування та переробки фруктів та овочів. Все це дозволяє вітчизняним підприємцям з їх продукцією зайняти свою нішу не тільки на внутрішньому, а й на зовнішніх ринках.

В той же час українські підприємці зазначених галузей використовують у своїй діяльності численні об’єкти інтелектуальної власності, які потрібно охороняти та захищати від конкурентів. Ні для кого не секрет, що основа ринкової капіталізації сучасних підприємств – це захищена і належним чином зареєстрована інтелектуальна власність, яка забезпечує конкурентоспроможність їх продуктів та капіталізацію їх бізнесу. Володіння майновими правами інтелектуальної власності дозволяє не тільки їх використовувати, але й надає виключне право дозволяти таке використання іншим особам та перешкоджати неправомірному використанню, в тому числі в разі необхідності забороняти таке використання.

Саме тому для досягнення успіху та отримання прибутку власникам бізнесу необхідно мати стратегію захисту об’єктів прав інтелектуальної власності (ІВ), яка забезпечить власникам бажані конкурентні переваги серед колег по ринку.

ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА

Торговельна марка (синоніми: знак для товарів і послуг, товарний знак, фірмовий знак, trademark, логотип) – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Об’єктом торговельної марки (ТМ) може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для вирізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, та придатні для відображення їх у Державному реєстрі свідоцтв України на торговельні марки. Ведення цього реєстру здійснюється в електронній формі, таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається. ТМ може бути зареєстрована у певних кольорах або в чорно-білому вигляді. Заявником та власником ТМ може бути як фізична, так і юридична особа (резиденти та нерезиденти України).

Реєстрація ТМ здійснюється з метою отримання її власником виключних прав на використання ТМ для досягнення максимального комерційного зиску від створеного ним привабливого для споживачів позначення і підвищення конкурентоспроможності своїх продуктів і послуг шляхом запобігання несанкціонованому використанню своєї ТМ третіми особами. Пам’ятаємо, що жодна назва сорту, затверджена для певного сорту чи будь-яка її частина, не можуть бути зареєстровані як ТМ! В той же час, власники прав ІВ на сорт рослин при використанні сорту можуть поєднувати його назву зі своєю власною ТМ.

Для отримання охорони на ТМ необхідно подати заявку та отримати охоронний документ – свідоцтво. ТМ охороняється тільки для тих товарів та/або послуг, для яких зареєстрована. Термін дії свідоцтва на ТМ – 10 років від дати подачі заявки, з правом продовження на такий самий строк необмежену кількість разів.

Наші фахівці допоможуть власникам бізнесу для виключення випадків відмови при набутті охорони на власне розроблене позначення провести попередній аналіз потенційної охороноздатності ТМ (з урахуванням абсолютних та відносних підстав для відмови), попередній пошук на предмет виявлення більш ранніх прав, уникнути обмеження на перелік товарів, для яких реєструється ТМ при використанні описових термінів, таких як «еко», «біо», «органік» тощо. Також наші спеціалісти наддадуть корисні поради як краще переробити чи доопрацювати позначення, яке планується до реєстрації, та як подолати перешкоди при отриманні ТМ охорони у разі наявності більш ранньої ТМ (в тому числі, шляхом анулювання такої ТМ у зв’язку із невикористанням, придбання його або укладення угоди про співіснування ТМ чи одержання дозволів).

ПРАВА НА СОРТИ РОСЛИН

Право ІВ на сорт рослин становлять: особисті немайнові права ІВ та майнові права ІВ.

Особисті немайнові права ІВ на сорт рослин засвічуються охоронним документом – свідоцтвом про авторство на сорт рослин.

Майнові права ІВ на сорт рослин засвідчуються охоронним документом – патентом на сорт рослин та вносяться до Державного реєстру патентів на сорти рослин.

Щоб отримати патентну охорону прав ІВ на сорт в Україні треба подати заявку та отримати патент саме в Україні, інакше, навіть якщо цей сорт має охорону на іншій території, він не буде захищений правом ІВ на території нашої держави.

Право ІВ обмежене у часі – 35 років для сортів деревних та чагарникових культур і винограду, та 30 років для всіх інших сортів.

При реєстрації права на поширення сорту – відповідний сорт заноситься до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, а власнику права на поширення сорту видається свідоцтво про державну реєстрацію сорту, яке не є охоронним документом з точки зору прав ІВ.

Право на поширення сорту буде майновим правом ІВ лише для власника чинного патенту України на сорт рослин, для усіх інших осіб це буде суто комерційне право на розповсюдження (продаж, введення в обіг) певного сорту рослин за визначену суб’єктом господарювання плату.

Важливо, що особа, яка має право на поширення сорту, засвідчене державною реєстрацією, але не має чинних патентних прав на цей сорт в Україні, не має права надавати третім особам ліцензію (дозвіл) на розповсюдження сорту в Україні та збирати за це роялті. Такі особи, як суб’єкти господарювання, можуть лише розповсюджувати (продавати) посадковий матеріал цього сорту за визначену ними плату на договірній основі.

ВИНАХОДИ (КОРИСНІ МОДЕЛІ)

Винахід (корисна модель) – результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Об’єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо) і процес (спосіб), а об’єктом корисної моделі – пристрій або процес (спосіб). Винахід (корисна модель) може відноситися до створення абсолютно нового пристрою, продукту, методу або способу або бути подальшим удосконаленням вже відомого продукту або способу, які приносять винахідникам або бізнес-компаніям значний дохід. Наприклад це можуть бути – двоплощинна шпалера для вирощування плодових кущів; спосіб закладення інтенсивних маточних насаджень плодових та ягідних культур і садів лугового типу; спосіб вирощування горішника на опорі; пристрій для збирання плодів фруктів та горіхів та багато іншого.

Держава гарантує власнику патенту виключне право не допускати або забороняти іншим особам виготовляти, використовувати, пропонувати до продажу, продавати або ввозити продукт або спосіб на основі запатентованого винаходу. В обмін на виключне право заявник зобов’язаний розкрити винахід для суспільства та надати в заявці на патент докладний, точний і повний письмовий опис винаходу (корисної моделі).

Набуття права ІВ на винахід (корисну модель) засвідчується патентом, охоронним документом, що підтверджує пріоритет, авторство і права на винахід (корисну модель), та надається державою за умови, що винахід є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним, а корисна модель є новою і промислово придатною. Патент на винахід видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки, строк його дії становить 20 років від дати подання заявки, а патент на корисну модель видається за результатами формальної експертизи заявки і строк його дії становить 10 років від дати подання заявки.

Бажаєте бути лідерами – реєструйте власні ТМ, сорти рослин, корисні моделі та винаходи! Звертайтесь до компанії «Пахаренко і партнери» і створюйте історію вашої успішності!

Антоніна ПАХАРЕНКО- АНДЕРСОН, керуючий партнер патентно-правової фірми «Пахаренко і партнери», патентний повірений України

Контакти: http://pakharenko.ua

Безкоштовно завантажити випуск журналу «Садівництво та Овочівництво. Технології та інновації» № 3 можна тут.

Аби придбати друкований випуск журналу, оформити передплату на рік (у 2022 році буде 5 випусків) або придбати видання, видані впродовж минулих років, звертайтеся: Лариса Товкач, +38 (097) 968 95 16, sad.nti@ukr.net.

Якщо ви хочете, щоб у наступному номері журналу ми написали саме про ваше господарство, підприємство, медіагрупа «Технології та Інновації» пропонує розміщення новин та інформації про компанії на електронних та друкованих ресурсах. Ми з радістю напишемо про досвід – ваш чи ваших клієнтів, про впроваджені новітні технології та передові рішення у журналах чи на сайтах («Ягідник» і «Садівництво і Виноградарство. Т.І.»).

Контакти: Надія Ящук, директор проєкту, тел. +38 (068) 568-58-22rnadia@ukr.net

Лариса Товкач, менеджер, +38 (097) 968 95 16, sad.nti@ukr.net.

Анна Панкратенкова, менеджер, +38 097 759 25 83, +38 095 607 09 04, reklama.nti@gmail.com

Все буде Україна!

Журнал «Садівництво»

Останні статті

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *