Сисні шкідники в яблуневому саду. Стратегія контролю

 Сисні шкідники в яблуневому саду. Стратегія контролю

Проблема захисту сільськогосподарських культур від сисних шкідників – одна з найактуальніших. Для успішного її вирішення за допомогою засобів захисту рослин треба одночасно подолати кілька перешкод:

  • Наявність багатьох генерацій, що зумовлює високу пластичність і здатність до швидкого нарощування чисельності й розвитку резистентності – вимагає пошуку нових механізмів дії
  • Механічна стійкість (захисні покриви тіла, локалізація у місцях, куди проникнення робочого розчину ускладнене) – вимагає системного механізму дії (проте наявність контактного нокдаун-ефекту на незахищених покривами комах ніколи не зайва)
  • Початок розвитку популяцій шкідників під час цвітіння, що зумовлює наявність у зоні дії препарату запилювачів – медоносних бджіл, диких бджіл і джмелів, мух-сирфід – вимагає безпечності для корисної ентомофауни
  • Зростаючі вимоги ринку до безпечного харчування змушують шукати рішення для зменшення кількості обробок, з тривалою захисною дією і водночас із поліпшеними екотоксикологічними характеристиками.

Еволюція системних інсектицидів протягом ХХ століття призвела до появи високоефективних сполук, які могли впоратися (принаймні на початку свого життєвого циклу) з двома першими викликами. Зокрема, дуже поширені у світі препарати групи CNI – хлорнікотиніли (зокрема неонікотиноїди), які перешкоджають нормальному функціонуванню нікотинових рецепторів ацетилхоліну, порушуючи проходження імпульсів у нервових ланцюжках комах. Такий механізм дії отримав як назву англійську абревіатуру nAChR, і з кінця минулого століття до останнього часу група інсектицидів із таким механізмом дії була чи не найпоширенішою у світі.

Проте досвід використання CNI виявив поруч із перевагами певні недоліки. По-перше, зловживання продуктами однієї групи, хоча й високоефективними, рано чи пізно призводить до появи стійких популяцій. Так і сталося, зокрема, з тютюновою білокрилкою і деякими іншими комахами. А по-друге, високосистемні й високоефективні сполуки виявилися небезпечними для запилювачів. Скорочення популяції бджіл спонукало низку країн (насамперед ЄС) обмежити використання більшості препаратів CNI, а провідні хімічні компанії – терміново шукати їм заміну.

Читайте також:
Українські компанії взяли участь у провідній садівничій виставці світу Fruit Attraction

Перевіряючи сотні діючих речовин на ефективність, вчені натрапили на стемофолін, виділений з Stemona japonica – лікарської рослини з Південно-Східної Азії. Стемофолін – алкалоїд з інсектицидними властивостями. Близько 10 років світова наука намагалася використати їх для створення комерційного продукту, але без успіху.

Дослідникам компанії Байєр вдалось ідентифікувати саме частину природного комплексу, відповідальну за інсектицидну активність: систему фармакофору, яка впливає на нікотинові рецептори ацетилхоліну (nAChR) цільових шкідників. Додавши до неї ще два структурні фрагменти, вдалося водночас досягти селективності й збільшити ефективність сполуки. Так було синтезовано флупірадіфурон – інноваційну діючу речовину, яка належить до нового хімічного класу – бутенолідів. Хоча за принциповим механізмом дії флупірадіфурон належить до вищезгаданих nAChR, світова наукова організація з контролю резистентності до інсектицидів IRAC привласнила флупірадіфурону за типом активності унікальний код 4D, створивши для нього окрему групу.

Читайте також:
Столи переговорів із представниками торгових мереж відбудуться 28 жовтня на конференції, присвяченій зернятковим

На основі флупірадіфурону компанія Байєр створила новий системний інсектицид Cіванто® Прайм. Cіванто® Прайм є сучасним інсектицидом з винятково безпечним екологічним і токсикологічним профілем для контролю більшості сисних шкідників, таких як попелиці, білокрилки, клопи, щитівки, псиліди й багато інших, і в личинкових, і в дорослих фазах життєвого циклу.

Системність (акропетальний рух по ксилемі) дозволяє Cіванто® Прайм захищати новоутворені після обробки пагони та листя
протягом більш як двох тижнів. Механізм дії nAChR забезпечує стрімкий нокдаун-ефект, завдяки якому препарат можна використовувати як «вогнегасник», якщо не вдалося проконтролювати спалах чисельності шкідника заздалегідь. Крім того, обробка Cіванто® Прайм успішно запобігає перенесенню шкідниками вірусних, бактеріальних і фітоплазменних інфекцій.

Ефективність Cіванто® Прайм проти сисних шкідливих комах не поступається, а часом перевищує ефективність неонікотиноїдів.

Cіванто® Прайм також має відмінні характеристики безпеки: він дозволяє обробку в різні періоди розвитку рослин, не загрожуючи бджолам і джмелям. Його селективність до більшості корисної фауни в агроценозах плодових і овочевих культур робить його придатним для використання в Інтегрованих Системах Захисту (ІРМ). Токсичність Cіванто® Прайм для риб визначається вище від порогу його розчинності у воді – унікальна особливість серед інсектицидів.

Загальна стратегія використання Cіванто® Прайм у садах пов’язана з особливостями популяційного розвитку сисних шкідників. Більшість із них розвиваються протягом сезону в кількох генераціях (іноді більше ніж 10), і успіх контролю полягає в якомога ранньому знищенні потенціалу популяції.

Першу обробку Cіванто® Прайм, спрямовану проти попелиць (крім кров’яної), можна здійснювати як перед, так і після цвітіння. Проте досвід наших польських колег свідчить, що обприскування до цвітіння (фаза ВВСН 57-59) дозволяє використати вдвічі нижчу норму витрати – 0,4–0,5 л/га, ніж обприскування після цвітіння (від фази ВВСН 67) – 0,9–1 л/га. Це зумовлено тим, що на початку вегетації популяція представлена самицями, які вийшли із зимуючих яєць, їхня чисельність порівняно невисока, і ефект навіть від низької дози надійний і довготривалий. Хижаки і паразити, для яких Cіванто® Прайм безпечний, допомагають тримати чисельність популяції на низькому рівні. У разі ж обприскування після цвітіння попелиці встигають розвинути 1–3 покоління, популяція відповідно в кілька разів зростає чисельно, і доводиться використовувати препарат у максимальній нормі.

Поза тим, раннє застосування Cіванто® Прайм дозволяє використати його довготривалий захисний потенціал у повній мірі й перейти до наступного етапу захисту – використання системного інсекто-акарициду Мовенто® (норма витрати 1,75–2,25 л/га). Цей препарат належить до групи кетоенолів і відрізняється унікальною для системних інсектицидів можливістю пересуватися судинами рослини в обох напрямках. На відміну від Cіванто® Прайм він не має нокдаун-ефекту і взагалі стає токсичним, коли діюча речовина спіротетрамат перетвориться у рослині на перший метаболіт – спіротетрамат-енол. Він блокує синтез жирів клітинних мембран шкідника під час линьки. Тобто ефект від Мовенто® стає помітним тільки під час линьки. Але за тривалістю захисної дії Мовенто® перевершує навіть Cіванто® Прайм.

Читайте також:
В Україні – рекордно низькі ціни на яблука

Головна мета використання Мовенто® – контроль кров’яної попелиці й садових кліщів. Зимуючі особини кров’яної попелиці починають підніматися з прикореневої зони до крони протягом першого тижня після цвітіння. Саме у цей час слід провести обробку Мовенто®. При спробі шкідника утворити колонію, почавши активне живлення, він наштовхнеться в рослинному соку на спіротетрамат-енол, готовий до роботи. Найближча линька стає для шкідника фатальною. Вкрай важливо розпочинати боротьбу з кров’яною попелицею заздалегідь, до початку утворення колоній на молодих пагонах крони.

Разом із кореневою попелицею Мовенто® контролює популяцію садових кліщів. Для боротьби з усіма зимуючими фазами цих шкідників використовують мінерально-олійні препарати у період спокою, а після відновлення вегетації проти зимуючих яєць (для відповідних видів) – відповідні овіциди.

Після цвітіння з підвищенням температури кліщі, які залишилися живі, починають активно розмножуватися. Для повного циклу розвитку за температури 28 °С червоному плодовому кліщеві потрібен лише тиждень – 4 доби на розвиток яйця і 3 – усіх рухливих стадій. Для пригнічення популяцій контактними препаратами рекомендовано проводити обробку у фазу лісового горіха. Із системним Мовенто®, який потребує певного часу для активації, якраз обробка через тиждень після цвітіння буде вчасною.

Читайте також:
Переробний завод «Гадз». Найновіше обладнання для виготовлення якісних соків і пюре

Після використання двох засобів – Cіванто® Прайм і Мовенто®, група попелиць буде надійно проконтрольована до кінця вегетації. Кліщі за сприятливих умов можуть дати спалах чисельності після другої половини липня. Тоді доведеться спрацювати надійним акарицидом з нокдаун-ефектом. Із 2022 року в портфелі компанії Байєр з’являється інсекто-акарицид Оберон®Рапід із вмістом абамектину і нової для нашого ринку речовини – спіромезифену. Перший забезпечить швидку контактну дію, а другий, як усі кетоеноли, блокуватиме синтез жирів під час найближчої линьки.

Таким чином, використання ланцюжка обробок Cіванто® Прайм – Мовенто® – Оберон®Рапід (останній – з 2022 року) дозволить проконтролювати групу сисних шкідників, скоротити хімічний тиск на агроценоз у цілому і зберегти корисну фауну.

Ігор ТАРУШКІН, менеджер із маркетингу препаратів для захисту спеціальних культур компанії Байєр  

Контакти:
ТОВ “Байєр”
04071 Київ, вул. Верхній Вал, 4-б
Тел.: (044) 389 45 00
(044) 220 33 00
www.cropscience.bayer.ua

Більше матеріалів читайте у друкованому номері журналу. Ознайомитися зі змістом видання, а також придбати його ви зможете тут.

Оформити передплату журналу «Садівництво і Виноградарство: Технології та Інновації» можна за телефонами:
+38 (0362) 60 88 21,
Альона Данчук, тел.: +38 097 65 43 126
Анна Панкратенкова, тел. +38 097 75 92 583, reklama.nti@gmail.com
Лариса Товкач, тел.+38 097 968 95 16, sad.nti@ukr.net
Ірина Калюжна, тел.: +38 096 458 76 82, reklama.nti@ukr.net
Ірина Петронюк, тел.: +38 096 49 16 692
або надіслати заявку на e-mail: sad2017@ukr.net

Передплату на журнал можна оформити як через редакцію, так і в будь-якому поштовому відділенні. Передплатний індекс 60218.

Журнал «Садівництво»

Останні статті

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *